Skive vand

Skive Vand A/S varetager vandforsyning og spildevandsrensning i Skive Kommune. Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand, så miljøet ikke tager skade.

Skive Vand A/S er ejet af Skive Kommune.

Skive Vand står for cirka 75 procent af vandforsyningen i Skive Kommune.
Og vi står for transport og rensning af spildevandet i hele kommunen.

Vi driver og vedligeholder 12 vandværker, 5 renseanlæg, omkring 700 kilometer ledningsnet til vand og omkring 1000 kilometer ledningsnet til spildevand.

Skive Vand A/S har 36 medarbejdere, hvoraf 20 arbejder på hovedkontoret og 16 på selskabets renseanlæg, vandværker og ledningsnet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vand og spildevand.

Luk

Brud i Lem-området

På grund af akut brud på en vandledning vil der være en midlertidig afbrydelse af vandforsyningen til din ejendom

Kunder på Hostrupvej, Styrhøjen og Præstegårdsmarken er berørt af bruddet.

Det forventes, at der er vand igen om 3-4 timer (udmeldt kl. 11.30)

Såfremt du har spørgsmål til vandforsyningen kan du rette henvendelse til Skive Vand på tlf. 8213 2000.

Med venlig hilsen

Skive Vand