Skive vand

Skive Vand A/S varetager vandforsyning og spildevandsrensning i Skive Kommune. Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand, så miljøet ikke tager skade.

Skive Vand A/S er ejet af Skive Kommune.

Skive Vand står for cirka 75 procent af vandforsyningen i Skive Kommune.
Og vi står for transport og rensning af spildevandet i hele kommunen.

Vi driver og vedligeholder 12 vandværker, 5 renseanlæg, omkring 700 kilometer ledningsnet til vand og omkring 1000 kilometer ledningsnet til spildevand.

Skive Vand A/S har 36 medarbejdere, hvoraf 20 arbejder på hovedkontoret og 16 på selskabets renseanlæg, vandværker og ledningsnet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vand og spildevand.

Luk

Mails fra: noreply@seerupit.com

Skive Vand har, i samarbejde med vores IT leverandør Seerup IT, fredag d. 20. november udsendt e-mails og/eller SMS til kunder, som tidligere har tilmeldt sig måleraflæsning via QR kode.

Skive Vand ønsker med udsendelsen at få kundernes bekræftelse af, at denne aflæsningsform stadig ønskes. Samtidig får vi bekræftet at e-mail adresser/mobilmumre stadig er valide i forhold til udsendelse af meddelelse om årsaflæsning i december.

Såfremt du har spørgsmål og ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 8213 2000