tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Herunder hvilke områder, der er omfattet af kloakering, tilstanden for kloakken, og fornyelsesprojekter – fx separatkloakering af allerede kloakerede ejendomme, samt hvilke områder, der skal ske forbedret rensning i det åbne land.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Skive Vand A/S udarbejdet spildevandsplan for den kommende periode.

Læse spildevandsplanerne for Skive Kommune ved at klikke på folderen.