tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Kloak, vand og fjernvarme
Enghavevej

 

Fredag - 09-10-2018 - Status på projektet
Brolægning og retablering ved skelbrønde på 1. etape færdiggøres i løbet af uge 41.
Asfalt udlægges på 2. etape fredag den 12. oktober. Asfaltramper på 1. etape forlænges i den forbindelse.
Brolægning og retablering ved skelbrøbnde på 2. etape færdiggøres i uge 43.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag - 07-09-2018 - Status på projektet
Asfalt på 1. etape forventes udlagt sidst i uge 38 eller start uge 39.
Brolægning er i fuld gang på 1. etape. 
Kloakarbejdet fortsættes på 2. etape, entreprenøren har besluttet at arbejde henover weekenden for at indhente lidt tid. 
Er der spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte entreprenøren på pladsen eller undertegnet.
God weekend.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag - 31-08-2018 - Status på projektet
Kloak, vand og fjernvarme er afsluttet på 1. etape mellem Jyllandsgade og Odgaardsvej.
Brolægning på 1. etape er i igang.
Den nye kantstenslinje har givet anledning til store højdeforskelle ca. midt på Enghavevej mellem private indkørsler og nyt fortovsniveau. Skive Kommune og entreprenøren har planlagt et møde i løbet af mandag med henblik på endelig afklaring af problematikken.
Der er lagt midlertidig vand og fjernvarme på hele 2. etape, og kloakarbejdet er godt igang.
Modtager du ikke en orientering inden vand- eller fjernvarmeforsyningen til din ejendom afbrydes, bedes du sende en mail til undertegnet med din adresse og dit telefonnummer, da det kan skyldes at Skive Vand og Skive Fjernvarme ikke har de korrekte kontaktoplysninger på dig.
Entreprenøren arbejder i øjeblikket på en revideret tidsplan, så snart den er godkendt, meldes datoer ud for bl.a. asfaltering.
Er der spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte entreprenøren på pladsen eller undertegnet.
God weekend.
Mvh. Daniel Andersen
Mandag - 16-07-2018 - Status på projektet
Hovedkloak og kloakstik afsluttes ved udgangen af denne uge og udgravningerne bliver lukket.
Der mangler ca. 100 meter vand og fjernvarme som afsluttes fra uge 32. Når dette er udført påbegyndes fortov- og kantstensarbejderne.
Etape 1 har taget en anelse længere tid end forventet, så fremfor at påbegynde etape 2 for at nå slutterminen, er 1. prioritet at afslutte 1. etape.
Entreprenøren har besluttet at holde sommerferie i uge 30 og 31.
Er der spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte entreprenøren på pladsen eller undertegnet.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag - 22-06-2018 - Status på projektet
Som nævnt i sidste opdatering har vi valgt at omstrukturere arbejdet en smule, og det har givet en bedre fremdrift. Arbejdet skrider derfor fortsat planmæssigt fremad.
Ved næste opdatering vil det fremgå hvornår etape 1 afsluttes og etape 2 påbegyndes.
Alle planlagt afbrydelser af vand og fjernvarme vil blive varslet på sms, hvis du mod forventning ikke modtager en sms og din nabo gør, bedes du kontakte undertegnet.
Akutte afbrydelser ved eksempelvis overgravning af kabler varsles ikke.
Er der spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte entreprenøren på pladsen eller undertegnet.
God weekend.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag - 08-06-2018 - Status på projektet
Projektet skrider planmæssigt fremad.
Der har været enkelte udfordringer med ustabile jordlag nederst i udgravningen som nødvendiggør øget jordudskiftning, men det lader til at blive bedre i takt med at gravedybden bliver mindre.
På informationsmødet blev det nævnt at entreprenøren ville forsøge at holde hans "gravetog" på ca. 70 meter, således Enghavevej (syd for Jyllandsgade) blev opdelt i 3 delstrækninger.
Vi har valgt at sadle en smule om, og forlænge gravetoget til omkring 140 m.
Fordelen ved dette er at han derved kan lave vand og fjernvarme hurtigere. Dette betyder at flere ejendomme ikke har adgang til deres indkørsler i en periode, men at entreprisens fremdrift samlet set vil blive bedre.
Er der spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte entreprenøren på pladsen eller undertegnet.
God weekend.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag - 18-05-2018 - Sedler omdelt
Entreprenøren har omdelt sedler til beboerne på Enghavevej. På denne seddel står der at man bedes indtegne den ønskede placering af regnvandsstikket og aflevere sedlen ved Enghavevej 11 i uge 20.
Denne seddel skal forstås sådan:
Hvis man har haft kontakt med undertegnet, og fået flyttet regnvandsstikket ift. det første udkast der blev udsendt sammen med et informationsbrev, så er placeringen rettet på entreprenørens tegning, og man skal ikke foretage sig yderligere.
Ønsker man en anden placering, kan man indtegne det på den seddel entreprenøren har afleveret eller man kan kontakte undertegnet og få det rettet.
Er man fortsat usikker hvor man ønsker stikket placeret, kan man kontakte en kloakmester som kan hjælpe med rådgivning eller man kan kontakte undertegnet.
Som udkastpunkt placeres spildevandsstikket hvor jeres eksisterende stikledning er i dag, så det er svært at flytte på placeringen af den, men regnvandsstikket kan placeres stort set som ønsket.
Entreprenøren vil fortsat tage kontakte til jer senest 1-2 dage inden opgravningen ved jeres ejendom, således I har mulighed for at orientere ham om eventuelle særlige hensyn han bedes udvise eksempelvis til nogle blomster, et stakit eller lignende.
Jeg håber dette kan opklare eventuelle spørgsmål, ellers er man som altid velkommen til at kontakte undertegnet.
God weekend.
Mvh. Daniel Andersen
Onsdag - 09-05-2018 - Kloakering påbegyndt
Den midlertidige vand- og fjernvarmeforsyning er nu etableret og kloakering er så småt kommet igang.
Alle planlagte afbrydelser af vand- og fjernvarmeforsyningen varsels et par dage før via SMS eller brev.
Hvis du mod forventening ikke modtager en SMS-varsel, men din nabo gør, kan det skyldes du har hemmeligt nummer eller at Skive Vand ikke har registreret det korrekte telefonnummer på dig. Henved dig da til Skive Vand og oplys dit telefonnummer og adresse, så oplyserninger er opdateret.
Tidsplanen følges.
Mvh. Daniel Andersen
Tirsdag - 24-04-2018 - Asfalt fjernes
Asfalten fræses mandag morgen den 30. april fra kl. 07.00 mellem Jyllandsgade og Odgaardsvej. Der omdeles sedler med tilsvarende besked til grundejerne i løbet af denne uge. Alle biler der er parkeret langs vejen bedes flyttes inden mandag morgen.
Når asfalten er fræst, vil vejen være som en grusvej. Det betyder at der blandt andet vil være en risiko for stenslag og lignende, så kør forsigtigt eller overvej alternativ parkering. Kun lokalt hvor gravearbejdet udføres vil indkørslerne være spærret.
Mvh. Daniel Andersen
** Vedrørende Henrik Lunds Vej **
Der er oprettet en særskilt side for entreprisen på Henrik Lunds Vej.
Ønsker du opdateringer vedrørende Henrik Lunds Vej skal du tilmelde din mailadresse her.
Alle opdateringer for HLV vil fremadrettet ske på den nye side.
Mvh. Daniel Andersen
Onsdag 11-04-2018 - Opdatering af tidsplan
Entreprenøren har anmodet om at flytte opstart af entreprisen til uge 18.
Da entreprenøren ikke afholder sommerferie, ændrer dette ikke på sluttidspunktet for entreprisen hvorfor Skive Vand, Skive Kommune og Skive Fjernvarme har accepteret anmodningen.
Tidsplanen er som følger:
Uge 17: Anstilling af arbejds og skurby
Uge 18: Enghavevej syd for Jyllandsgade spærres, og gravearbejdet påbegyndes (etape 1, jf. ovenstående billede).
Mvh. Daniel Andersen
Tirsdag 06-04-2018 - Opfølgning på informationsmøde
Slides fra informationsmødet kan ses her.
Forventet opstart på anlægarbejdet er mandag den 16. april.
Vi starter med at afbryde vand- og fjernvarmeledningerne i vejen, og opretter en midlertidig forsyning så grundejerne fortsat har vand og varme. Når det er udført, påbegyndes kloakarbejdet.
Når omkoblingerne udføres kan der forekomme perioder hvor der ikke er vand eller varme, men som udgangspunkt orienteres der om alle planlagte afbrydelse på sms eller brev.
Skulle der mod forventning ikke være vand eller varme udenfor alm. arbejdstid skal man kontakte Skive Vand på vagttelefon 24 62 00 61 eller Skive Fjernvarme på vagttelefon 40 19 19 66.
Mens vi graver kan det være en god ide at opbevare en beholder med vand i tilfælde af akut rørbrud.
Så snart skilteplanerne er endeligt godkendt ved vejmyndighed bliver de langt op her på siden.
Som nævnt på informationsmødet, opfordres alle grundejere til at tage billeder af deres huse, så dokumentationen er på plads i tilfælde af en forsikringssag.
Hjemmesiden opdateres som udgangspunkt min. hver 14. dag eller i forbindelse med arbejder som har særlig relevans for grundejere.
Mvh. Daniel Andersen
Tirsdag 03-04-2018 - Tilmelding til infomøde
Husk at sidste frist for tilmelding til infomationsmødet vedrørende Enghavevej er i dag den 3. april.
Alle slides som gennemgås på mødet, lægges op her på siden.
Der afholdes et særskilt informationsmøde for beboerne på Henrik Lunds Vej. Dette møde er endnu ikke planlagt.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag 09-03-2018 - Tidsplan
Entreprisen på Enghavevej forventes påbegyndt medio april 2018, og forventes afsluttet primo september 2018.
Beboerne på Enghavevej modtager en indbydelse til et informationsmøde vedrørende arbejdet i løbet af uge 11.
Entreprisen på Henrik Lunds Vej er i øjeblikket sat i bero da flere ledningsejere ønsker at indgå i et fælles projekt.
Gravearbejdet påbegyndes tidligst i uge 31. Mere information herom snarest.
Tidsplanen for projektet på Henrik Lunds Vej forventes endelig afklaret senest i løbet af maj 2018.
Mvh. Daniel Andersen
Mandag 19-02-2018 - Rottebekæmpelse
Der udføres rottebekæmpelse i kloakker og fjernvarmekanaler fra den 19-02-18.
Der vil blive udført mindre punktopgravninger i Enghavevej dags dato.
Opgravningerne vil forstyrre trafikken en smule mens de står på.
Mvh. Daniel Andersen
Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik