tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand A/S er for øjeblikket i gang med at etablerer et nyt spildevandssystem, bestående af regnvandsledninger og

spildevandsledninger, samtidig med graves der ud til 3 stk. bassinanlæg og et mindre bæk-forløb, som skal forbinde bassinerne indbyrdes.

De nye regn- og spildevandsledningerne skal erstatte den nværende fælles-kloakledning og etableres langs baghaverne ved boligvejene Engtoften og Lyngtoften.

Projektet er et fælles projekt med Skive Kommune og er en desideret restaurering af Glattrup Bæk området.

Projektet er iværksat for i første omgang, at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året volder de omkringliggende boliger problemer, men herudover vil det også give borgere i Skive by langt større mulighed for, at færdes i området og udnytte stedets naturværdier.

Projektets Varighed:

Projektet er grundet omstændigheder forlænget og forventes nu først afsluttet i efteråret 2020. 

Skive Museum foretager arkæologiske forundersøgelser, og  de har undervejs gjort nogle spændende historiske fund.

Hvem graver for Skive Vand A/S og Skive Kommune:

Det gør Ols- Ingeniør- og Entreprenørfirma. A/S.

Men det er Ingeniørfirmaet EnviDan og landskabsarkitektfirmaet LABLAND architects, som er blevet udpeget som rådgivere på projektet. Rådgivningsteamet skal i tæt samspil med Skive Kommune og Skive Vand A/S viderebearbejde det projektforslag, der blev udarbejdet af Orbicon i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik