tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering Brårupvej, Engdalsvej, Parcelvej og bassin på Østervang mfl.

Separatkloakeringen er planlagt til at starte i 2022-2024.

Der er sendt breve til ejerne af de berørte ejendomme.

Der vil i forbindelse med projekteringen foregå forundersøgelser,

herunder tv-inspektion af kloak samt geotekniske undersøgelser.

Berørte arealer og veje.