tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Der fortages fotoregistrering på Brårupvej mfl i dag torsdag den 1 september. De berørte ejendomme er varslet med SMS 

Skive vand og Vils Entreprenør skal nu i gang med separatkloakering på Parcelvej.

Forventet anlægsperiode: uge 35 - uge 45

I hele anlægsperioden, vil Parcelvej været spærret og det vil derfor ikke være muligt at komme ind på Parcelvej med biler. Der vil altid være mulighed for gående adgang. 

I forbindelse med vores kloakarbejde, skal asfalten fræses inden kloakeringen kan gå i gang. Fræsningen vil blive udført fredag d. 02/09-22. I bedes derfor senest kl. 07.00 have flyttet jeres biler væk fra Parcelvej.

Vi henviser til parkering på hhv. Østervang, Skrænten og Teglgårdsvej.

Se de berørte arealer og veje på kortet nederst på siden eller i Projektbeskrivelse.

Separatkloakering omfatter etablering af nye regnvands- og spildevandsledninger, skelbrønde samt drikkevandsledninger og stophaner.

De eksisterende kloakledninger vil blive opgravet eller betonfyldt. 

Skive Fjernvarme A.m.b.a deltager også i anlægsarbejdet på Parcelvej og Brårupvej.

De berørte veje vil i anlægsperioden blive spærret for gennemkørsel, Brårupvej forventes afspærret i hele anlægsperioden. Der vil blive oprettet omkørselsruter med skiltning og vejvisning for trafikanter både nord og syd for området.

I forbindelse med opstart af anlægsarbejdet vil der blive afholdt borgerinformationsmøde og foretaget fotoregistrering af ejendomme i umiddelbar nærhed af området.

Der er sendt breve til ejerne af de berørte ejendomme.

Berørte arealer og veje.