tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Fra april 2022 starter Skive Vand A/S op i Vestagervej og Vindevej som vist herunder i Etape 1. De efterfølgende etaper vil blive udmeldt i sommeren 2022 

Separat kloakeringen af området vil ske i etaper. Etape 1 er som vist herunder, og orienteringsbrev 1 og 2 er udsendt til de ejere som er med på etape 1

Orienteringsmøde

Før anlægsarbejdet begynder afholdes der normalt et informationsmøde for de berørte lodsejere, hvor Skive Vand A/S og entreprenøren informerer om projektet. På grund af corona situationen, er det stadig under overvejelse om vi kan afholde et sådan for etape 1, og vi henviser derfor til vores hjemmeside for oplysninger omkring projektet. Har man spørgsmål, er man naturligvis også velkommen til at kontakte projektleder Claus Hansen på 82 13 20 28 eller mail.  

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Berørte arealer og veje.