tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Jordkørsel fra bassinet fortsætter til den 18-12 2020

Separatkloakering af Skive Vestby

Kolonihaverne skal ikke kloakeres, men har fået brev, da der skal arbejdes i området.

Udgravning af bassin i engen ved Felding Bæk i 2020. Udgravningen af bassinet forventes at fortsætte i december 2020.

Separat kloakering af det tilhørende opland i etaper. Startende med Vestervang, Vestervænget, Vestagervej i foråret 2021 

Orienteringsbrev 1 er udsendt til alle ejere i området.

Der bliver sendt brev til de nærmeste grundejere i området. Uddrag af brevet ses herunder

I 2021 begynder Skive Vand A/S og separerer kloaknettet i vest byen i Skive. Dette vil de som grundejer modtage yderlig information om fra Skive vand A/S når vi kommer nærmere på opstart af anlægsarbejdet.

I den forbindelse forsætter Skive Vand A/S nu med at færdige gøre bassinet ved Vindevej, hvor vi startede i sommers. Det som mangler er at blive lavet, er få siderne rundt om bassinet gjort færdig. Der skal derfor køre en del jord væk, til et permanent jorddepot i nær området.

Arbejdet startes op uge 48 og vil vare ca. 3 uger, afhængig af vejret. Der vil blive kørt med traktor og vogn via indkørslen på Vindevej i dagtimerne.

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Fotoregistrering

For at kunne vurdere særlige hensyn til ejendommene i området, foretages der forud for gravearbejdet en fotoregistrering af eventuelle skader udvendigt på bygninger i nærheden af arbejdsområdet.

Du behøver ikke være hjemme mens der fotograferes, men det vil være nødvendigt at gå ind på din grund. Derfor vi vil opfordre jer til, på forhånd at sikre fremkommelighed og synlighed på alle ydre facader incl. sokkel, og lignende..

Fotograferingen forventes at blive udført fra den 25.11.2020 og til med den 26.11.2020, og vi skal beklage det korte varsel, som skyldes muligheden for at få jorden kørt i et permanent depot inden jul.

Du kan finde yderlig information på vores hjemmeside www.skivevand.dk og der udsendes en SMS til alle offentlige numre på de ejendomme vi besøger.

Hvem udfører gravearbejdet?

Salling Entreprenørfirma udfører gravearbejdet og jordflytningen.

 

 

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik