tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering af Dølbyvej, Lærkevej, Norgaardsvej, Grønningen og Kompagnigade.

Separatkloakering af sideveje til Resenvej er planlagt til 2022-2023.

Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det overordnet set en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Denne erstattes af to nye separate ledninger, der vil adskille regn- og spildevand. Dette kaldes separatkloakering.

Du kan læse mere om separatkloakering i folderen "Separering af kloak vejledning før kloakfornyelse" under bilag.

Alle beboer på ovennævnte veje har tidligere fået information om at vi kommer og separere i vejen. Når vi nærmer os jeres vej, vil I få nærmere information ang. opstart.

Dølbyvej starter op i uge 17. Foreløbig tidsplan for alle sideveje ses til højre - der tages forbehold for ændringer.