tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering af Dølbyvej, Lærkevej, Norgaardsvej, Grønningen og Kompagnigade.

Kloakarbejde på Kompagnigade

Kompagnigade er spærret for gennemkørsel i periode 25. august til 31. december 2022 pga. kloakseparering.

Der er omkørsel via Grønningen og Allégade. I perioden med omkørsel vil der ligeledes være parkering forbudt i begge sider af Allégade samt i sydsiden af Grønningen på hverdage mellem kl. 7-17 pga. ekstra trafik og jordkørsel.

Parkering ved Sundhedshuset sker via Allégade til Kompagnigade forbi hospice - der er skiltet til P Sundhedshus. Under bilag i højre side findes omkørselsplanen.


Separatkloakering af sideveje til Resenvej er planlagt til 2022-2023.


Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det overordnet set en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Denne erstattes af to nye separate ledninger, der vil adskille regn- og spildevand. Dette kaldes separatkloakering.

Du kan læse mere om separatkloakering i folderen "Separering af kloak vejledning før kloakfornyelse" under bilag.

Alle beboer på ovennævnte veje har tidligere fået information om at vi kommer og separere i vejen. Når vi nærmer os jeres vej, vil I få nærmere information ang. opstart.

Dølbyvej starter op i uge 17. Foreløbig tidsplan for alle sideveje ses til højre - der tages forbehold for ændringer.