tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

 

Orientering om projektet

Skive Vand A/S udfører i efterår-vinter 2020 separatkloakering i Langmosevej Højslev St. by. I forbindelse med separeringen etableres der også en ny pumpestation til håndtering af spildevand samt 2 større regnvandsbassiner ved Teglværksgrøften bag Teglværket og ud mod Langmosevej.

Anlægsarbejdet blev igangsat uge 43, 2020. Skive Vand A/S forventer projektet afsluttes i maj-juni måned 2021.

Kloakrenoveringen

I dag bliver regnvand ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken, kaldet en fællesledning. Ved kraftig regn er der derfor risiko for oversvømmelse af kældre.

En renovering af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning. Den erstattes af to nye separate ledninger, som vil sørge for at holde regn- og spildevand adskilte. Dette kaldes separatkloakering.

Separatkloakering medfører:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb forsvinder, også ved kraftig regn.
  • Risikoen for spildevand i kældre under kraftig regn fjernes.
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, når der modtages koncentreret spildevand.

Ved udskiftning af ledningerne vil der blive gravet i vejen og den nederste del af fortovet på Langmosevej overfor det eksisterende regnvandsbassin vil blive udskiftet.

 

Rottespærrebrønd (skelbrønd) & brønd til regnvand

Når vi separatkloakerer, bliver der etableret en skelbrønd til spildevand på hver ejendom og en ny skelbrønd til regnvand.

De nye skelbrønde placeres ca. 1 meter indenfor skel, hvor dette er muligt. Skelbrøndene afsluttes med jern- eller betondæksel i niveau med terrænet. For at sikre nem tilgang til skelbrøndene, er det vigtigt, at den ikke dækkes til efterfølgende.

 

Vigtig information – Hvad du som grundejer har pligt til og ansvar for at få udført

Skive Vand A/S har ikke kendskab til benyttelsen af de enkelte stik, der kommer fra privat areal. Derfor gør vi opmærksom på, at det er den enkelte grundejer, der selv har ansvaret for at undersøge brugen af de enkelte stik fra privat areal.

Ifølge Skive Kommunes ”Spildevandsplan” skal alle ejendomme i området separere sit regnvand og spildevand på egen grund. Skive Vand anbefaler derfor, at hver enkelt ejendom får dette udført før eller samtidig med, at hovedkloakken i vejen bliver separeret.

I forbindelse med etablering af de 2 nye kloakledninger, vil den eksisterende fællesledning blive nedlagt og dit eksisterende kloakstik vil blive koblet til den nye skelbrønd til spildevand- og dit regnvand til den nye skelbrønd til regnvand, hvis du allerede har separeret kloakken på din ejendom.

 Enkelte ejendomme i området har i dag mere end én stikledning til matriklen. Det er vigtigt for disse ejendomme at være opmærksom på, at der fremover kun bliver én stikledning til spildevand og én stikledning til regnvand. De øvrige stikledninger bliver sat ud af drift, når den eksisterende fællesledning fjernes.

Hvis du har mere end en stikledning, vil det derfor være en stor fordel for dig at have samlet dine stikledninger, inden den eksisterende fællesledning fjernes. Til orientering kan det oplyses, at omlægning af ledninger på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester samt anmeldes til Skive Kommune.

Læs folder om kloakseparering klik her.

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig hvis dit hus ikke er funderet efter byggeloven. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

 

Før projektopstart kommer Skive Vand A/S ud og fotoregisterer din ejendom

For at kunne vurdere særlige hensyn til ejendommene i området, foretages der forud for gravearbejdet en fotoregistrering af eventuelle skader udvendigt på bygninger i nærheden af arbejdsområdet.

Du behøver ikke være hjemme mens der fotograferes, men det vil være nødvendigt at gå ind på din grund. Fotograferingen forventes at blive udført et par uger inden gravearbejdet opstartes.

>>Skive Vand A/S kommer ud og fotoregisterer din ejendom fra d. 18. september til og med d. 25. september 2020.<<  De berørte ejendomme vil modtage en sms om denne information forinden.

 

Hvem udfører gravearbejdet?

Skive Vand har afholdt licitation på anlægsarbejdet og den udførende entreprenør på opgaven er OLS-Ingeniør- og Entreprenørfirma.

Kontaktpersoner i forbindelse med projektet hos Skive Vand A/S

Projektleder Lene Krogsgaard Ploumann. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. T: 8213 2025. M: 9243 7521

Kontaktpersoner i forbindelse med projektet hos rådgivende ingienørfirma. Orbicon/WSP

Afd. chef Mads Holm Christensen. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. T: 8738 6166. M: 4042 9528

Se projekttegning for Langmosevej og Teglværksgrøften  klik her

 

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik