tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Entreprenøren er nu færdig med med at lave hoved kloak, og der mangler kun 3 stik på Kvistrupvej, og der efter går man i gang med at retablere flisearealer mm

Separatkloakering i dele af Østergade, Lavrsensallé og Kvistrupvej.

I starten af 2022 påbegynder Skive Vand A/S at etablere ny separatkloak i vejene Østergade, Lavrsens Allé og Kvistrupvej samt i arealet vest for boldbanen.

Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det overordnet set en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Denne erstattes af to nye separate ledninger, der vil adskille regn- og spildevand. Dette kaldes separatkloakering.

Du kan læse mere om separatkloakering i folderen "Separering af kloak vejledning før kloakfornyelse" under bilag.

Forud for opstart af anlægsarbejdet, vil omkringliggende boliger mv. modtage supplerende information, herunder forslag til placering af de 2 nye skelbrønde på din grund.

Anlægsarbejdet er planlagt ca. at forløbe i perioden fra starten af januar 2022 og frem til midten af oktober 2022, hvoraf der i varierende omfang vil blive helt eller delvist spærret for gennemkørsel på ovennævnte vejstrækninger.

For yderligere information, kontakt projektlederen.

Berørte arealer og veje.