tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering i dele af Østergade, Lavrsensallé og Kvistrupvej.

Fredag den 20 maj fræses der asfalt på den østlige del af Lavrsensalle og det tromles fast. I uge 21 begynder man at grave op af Larvsensalle, mellem Østergade 25 og 27, og ind forbi nr. 13 og mod vest

Til orientering Østergade er spærret i perioden februar - juli 2022.
For nærmere info for omkørselsruten kan ses under bilag.   

Tidsplanen er pt. som følger, med forbehold for vejrlige forsinkelser:

Uge 8-10: Kryds Østergade / Birkealle
Uge 11-15: Fra Birke Alle til Laursernsalle
Uge 16-19: Strækningen fra Laursensalle vest til øst
Uge 20-23: Fra Laursensalle øst til Kvistrupvej
Uge 24-27: Fra Kvistrupvej til Østergade ( vejen ind til Sport & Event )
Uge 28: Klargøring til åbning af Østergde
Uge 29-31: Sommerferie ( Østergade er åben )

I starten af 2022 påbegynder Skive Vand A/S at etablere ny separatkloak i vejene Østergade, Lavrsens Allé og Kvistrupvej samt i arealet vest for boldbanen.

Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det overordnet set en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Denne erstattes af to nye separate ledninger, der vil adskille regn- og spildevand. Dette kaldes separatkloakering.

Du kan læse mere om separatkloakering i folderen "Separering af kloak vejledning før kloakfornyelse" under bilag.

Forud for opstart af anlægsarbejdet, vil omkringliggende boliger mv. modtage supplerende information, herunder forslag til placering af de 2 nye skelbrønde på din grund.

Anlægsarbejdet er planlagt ca. at forløbe i perioden fra starten af januar 2022 og frem til midten af oktober 2022, hvoraf der i varierende omfang vil blive helt eller delvist spærret for gennemkørsel på ovennævnte vejstrækninger.

For yderligere information, kontakt projektlederen.

Berørte arealer og veje.