tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Kloakseparering i dele af Østergade, Lavrsens Allé og Kvistrupvej.

Udskydelse af opstart af projektet

Kloaksep. af østergade m.fl. går alligevel ikke igang nu her i maj/juni måned, grundet projektudvidelse. Skive VAnd A/S melder ud så snart vi ved mere præcis hvornår projektet kan skydes igang.

 

 

I foråret 2021 begynder Skive Vand A/S at etablerer nye kloakker som separatkloakker i ovennævnte veje i Jebjerg.

I dag bliver regnvand ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken, kaldet en fællesledning. Ved kraftig regn er der derfor risiko for oversvømmelse af kældre.

Når Skive Vand A/S renoverer kloakken omfatter det en udskiftning af den eksisterende fællesledning. Den erstattes af to nye separate ledninger, som vil sørge for at holde regn- og spildevand adskilte. Dette kaldes separatkloakering. Du kan læse mere om separatkloakering i dette link. Klik her

 

Hvad skal du selv gøre og betale?

Med dette brev ønsker vi at informere dig i god tid, så du kan tage højde for, at du skal have en autoriseret kloakmester til at ændre dine kloakker inde på din egen grund.

Når separatkloakeringen er gennemført i vejen, har Skive Vand A/S ført 2 stikledninger ind samt placeret en skelbrønd for regn- og spildevand på din grund. Du skal sørge for at koble nye ledninger til vores anlæg, og det arbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Hvis du allerede har foretaget separatkloakeringen, sørger vi for tilkoblinger. Vi vil gerne at du kontakter os, hvis din ejendom er separeret.

Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi anbefaler derfor, at du indhenter tilbud hos flere kloakmestre, så du kan få udført det rigtige arbejde til den helt rigtige pris.

 

Ændringer efter kloaksepareringen

Når Skive Vand A/S er færdige med kloakarbejdet, er vores del af kloaksystemet tæt.

Hvis de gamle ledninger var meget utætte, kan de muligvis have haft en drænende effekt og medført et lavere grundvandsniveau. Derfor kan grundvandet efter kloaksepareringen i området muligvis stige til det naturlige niveau og evt. resultere i fugtige kældre eller vand i terrænet.

Derfor opfordrer vi til, at du får hjælp af en autoriseret kloakmester, som kan undersøge, om dit omfangsdræn fungerer, og om din kloak er tæt og i orden.

Du ejer selv dine afløb i dit hus og dine kloakker i jorden på din grund. Hvis der skulle opstå problemer med dine afløb eller kloakker, er du derfor forpligtiget til selv at udbedre problemet – og dette for egen regning.

 

Yderligere information

Inden Skive Vand A/S påbegynder anlægsarbejdet, vil du modtage supplerende information, herunder forslag til placering af de 2 nye skelbrønde på din grund.

Inden kloakarbejdet går i gang, vil Skive Vand A/S desuden afholde et informationsmøde for alle berørte grundejere.

 

For yderligere information, kontakt Projektleder Lene Krogsgaard Ploumann. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. T: 8213 2025. M: 9243 7521

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik