tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakeringen er planlagt til at starte i 2022-2023.

 

Der bliver sendt breve til ejerne af de berørte ejendomme.

Der vil i forbindelse med projekteringen foregå forundersøgelser,

herunder tv-inspektion af kloak samt geotekniske undersøgelser.

Berørte arealer og veje.