tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering Energiparken Skive.

Bemærk at Brårupvej spærres for gennemkørsel i uge 20
For nærmere info for omkørselsruten kan ses under bilag.  

I 2022 laves der en byggemodning af 51 boliger på den tidligere elværksgrund (Brårupvej 50, 7800 Skive).