tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vandkvalitet

Parameter 

Målt værdi 

Højst tilladt værdi 

Bemærkninger 

Temperatur 

12 C 

 

Drikkevand bør have en temperatur under 120 C for at have en frisk smag 

pH værdi 

7,8 

8,5 

pH værdi er udtryk for vandets surhedsgrad 

Hårdhed, total 

11 0 dH 

 

Vandet er middelhårdt
0 – 8 0 dH blødt
8 – 12 0 dH middelhårdt  

Jern 

0,01 mg/l 

0,2 mg/l 

Højt indhold af jern kan medføre uklart vand og misfarvninger af sanitære installationer 

Mangan 

0,005 mg/l 

0,05 mg/l 

Højt indhold af mangan kan medføre misfarvninger af sanitære installationer 

Klorid 

31 mg/l 

250 mg/l 

Højt indhold at klorid giver vandet en salt smag 

Nitrat  

0,4 mg/l 

50 mg/l 

Nitratindhold over højest tilladelig værdi kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, da nitrat i fordøjelsessystemet omdannes til nitrit, som kan hæmme blodets iltoptagelse. 

Total fosforindhold 

0,02 mg/l 

0,15 mg/l 

Et fosforindhold over den højeste tilladelig værdi kan være indikation på forurening fra spildevand 

Ilt 

7 mg/l 

 

Vandets iltindhold er med til at give vandet en frisk smag, iltindholdet bør være større end 5 mg/l 

Coliforme bakterier 

ingen 

Må ikke være til stede 

Coliforme bakterier er en indikation for, at vandet kan være bakteriologisk forurenet. 

Kimtal ved 36 C 

mindre end 1 

5 kim
pr. ml 

Indhold af kim ved 360 C kan være et tegn på bakteriologisk forurening. (evt. indhold af sygdomsfremkaldende bakterier) 

Kimtal ved 22 C 

2 kim pr. ml 

50 kim pr. ml 

Indhold af kim ved 220 C kan indikere forurening fra omgivelserne eller mikrobiel vækst i ledningsnettet. 

Pesticider 

Der er fundet et mindre indhold af desphenyl-cloridation i en af boringerne. Der er fundet 0,014 µg/l (mikrogram/l), hvilket er tæt på detektionsgrænsen.

I samme boring er fundet et meget lille indhold af NN-dimethylsulfamid (DMS) på 0,018 µg/l (mikrogram/l),  hvilket er tæt på detektionsgrænsen.

I drikkevandet er der målt 0,01 µg/l af NN-dimithylsulfamid (DMS)

0,5 ug/l
0,1 ug/l for et enkelt stof 

Vandet er undersøgt for indhold af 38 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter. 

Organiske mikro-forureninger 

Der er ikke fundet for høje indhold af organiske mikro forureninger 

 

Vandet er undersøgt for 4 forskellige parametre som er indikation for organiske mikroforureninger 

De oplyste værdier er et gennemsnit af målte værdier i år 2018.

Drikkevandet undersøges for flere parametre end nævnt i ovenstående "varedeklaration".

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik