tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vandkvalitet

Parameter 

Målt værdi 

Højst tilladt værdi 

Bemærkninger 

Temperatur 

12 C 

 

Drikkevand bør have en temperatur under 120 C for at have en frisk smag 

pH værdi 

8,0

8,5 

pH værdi er udtryk for vandets surhedsgrad 

Hårdhed, total 

9,1 0 dH 

 

Vandet er middelhårdt
0 – 8 0 dH blødt
8 – 12 0 dH Middelhårdt  

Jern 

0,02 mg/l 

0,2 mg/l 

Højt indhold af jern kan medføre uklart vand og misfarvninger af sanitære installationer 

Mangan 

0,005 mg/l 

0,05 mg/l 

Højt indhold af mangan kan medføre misfarvninger af sanitære installationer 

Klorid 

55 mg/l 

250 mg/l 

Højt indhold at klorid giver vandet en salt smag 

Nitrat  

0,8 mg/l 

50 mg/l 

Nitratindhold over højest tilladelig værdi kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, da nitrat i fordøjelsessystemet omdannes til nitrit, som kan hæmme blodets iltoptagelse. 

Total fosforindhold 

0,07 mg/l 

0,15 mg/l 

Et fosforindhold over den højeste tilladelig værdi kan være indikation på forurening fra spildevand 

Ilt 

9,1 mg/l 

 

Vandets iltindhold er med til at give vandet en frisk smag, iltindholdet bør være større end 5 mg/l 

Coliforme bakterier 

ingen 

Må ikke være til stede 

Coliforme bakterier er en indikation for, at vandet kan være bakteriologisk forurenet. 

Kimtal ved 36 C 

mindre end 1 

5 kim
pr. ml 

Indhold af kim ved 360 C kan være et tegn på bakteriologisk forurening. (evt. indhold af sygdomsfremkaldende bakterier) 

Kimtal ved 22 C 

2 kim pr. ml 

50 kim pr. ml 

Indhold af kim ved 220 C kan indikere forurening fra omgivelserne eller mikrobiel vækst i ledningsnettet. 

Pesticider 

Der er ikke fundet pesticider i vandet 1 

0,5 ug/l
0,1 ug/l for et enkelt stof 

Vandet er undersøgt for indhold af 38 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter 

Organiske mikro-forureninger 

Der er ikke fundet for høje indhold af organiske mikroforureninger 

 

Vandet er undersøgt for 4 forskellige parametre som er indikation for organiske mikroforureninger 

 

De oplyste værdier er et gennemsnit af målte værdier i år 2018.

Drikkevandet undersøges for flere parametre end nævnt i ovenstående "varedeklaration".

1 Der er ved 1 af vandværkets boringer fundet spor af et ukrudtsbekæmpelsmiddel (BAM). Koncentrationerne i grundvandet er meget små (under grænseværdierne for drikkevand). I det vand, der sendes ud til forbrugerne, er der ikke fundet spor af pesticider.

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik