tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Som VVS installatør har du her på siden mulighed for at anmelde en ny installation eller indrapportere ændringer til en allerede eksisternde installation til Skive Vand A/S

Der skal indhentes tilladelse hos Skive Vand A/S inden der laves større installationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven.