tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk
  • rensningsanlaeg.jpg
  • rensningsanlaeg2.jpg
  • toemning1.jpg
  • toemning2.jpg
  • toemning3.jpg
  • toemning4.jpg
  • toemning5.jpg
  • toemning6.jpg
  • vandtaarn2.jpg
Spildevandstyper: Sanitært spildevand, overfladevand og processpildevand

Der er tre typer spildevand:
• Spildevand fra virksomhedens drift - processpildevand, spildevand fra rengøring m.m. 
• Sanitært spildevand - fra  husholdning, bad og toilet
• Overfladevand - regnvand fra tagflader og befæstede arealer

Hvornår kræves der en tilslutningstilladelse? 
Hvis det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning, end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal der søges om tilslutningstilladelse.

Processpildevand
Alle virksomheder, der producerer processpildevand, har pligt til at søge om tilslutningstilladelse i forbindelse med:

• Nyetablering 
• Udvidelser eller ændringer, der medfører øget eller ændret forurening  
• Etablering af større P-pladser.

Ansøgning om afledning af processpildevand skal ske ved brug af skemaet til højre på siden.

Hvis der ønskes ansøgt om etablering af olie-, fedt- eller limudskiller henvises til afsnittene herom.

 

Overfladevand: 
Hvis der ønskes afledning af tag- og overfladevand til nedsivning henvises til Skive Kommune.

Afledning direkte til vandløb, søer eller havet, kræver en udledningstilladelse.  

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har for bortskaffelse af spildevand i netop dit område, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning på telefon: 99 15 55 00 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I øvrigt henvises til Skive Kommunes spildevandsplan. ”spildevandplan” 

N.B intet spildevand må påbegyndes udledt, før en evt. tilladelse foreligger.