tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Der er tre typer spildevand:
• Spildevand fra virksomhedens drift - processpildevand, spildevand fra rengøring m.m. 
• Sanitært spildevand - fra  husholdning, bad og toilet
• Overfladevand - regnvand fra tagflader og befæstede arealer

Hvornår kræves der en tilslutningstilladelse? 
Hvis det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning, end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal der søges om tilslutningstilladelse.

Processpildevand
Alle virksomheder, der producerer processpildevand, har pligt til at søge om tilslutningstilladelse i forbindelse med:

• Nyetablering 
• Udvidelser eller ændringer, der medfører øget eller ændret forurening  
• Etablering af større P-pladser.

Ansøgning om afledning af processpildevand skal ske ved brug af skemaet til højre på siden.

Hvis der ønskes ansøgt om etablering af olie-, fedt- eller limudskiller henvises til afsnittene herom.

Sanitært spildevand: 
For information om tilladelse til bortledning af spildevand i det åbne land, fx nedsivningsanlæg og minirenseanlæg henvises der til "spildevand i det åbne land".   

For afledning af sanitært spildevand via offentlig kloak henvises til "spildevand og renseanlæg".

Overfladevand: 
Hvis der ønskes afledning af tag- og overfladevand til nedsivning henvises til "spildevand og renseanlæg"  

Afledning direkte til vandløb, søer eller havet, kræver en udledningstilladelse.  

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har for bortskaffelse af spildevand i netop dit område, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning.

I øvrigt henvises til Skive Kommunes spildevandsplan. ”spildevandplan” 

N.B intet spildevand må påbegyndes udledt, før en evt. tilladelse foreligger.

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik