tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Renseanlæg

Spildevand er alt det vand, der bliver ledt ud i kloaksystemet.

Skive Vand står for drift og vedligeholdelse af blandt andet renseanlæg, slammineraliseringsanlæg og pumpestationer.