tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Spildevand fra ejendomme på landet bliver som regel ikke ledt til det offentlige kloaksystem. I stedet bliver spildevandet ledt til en bundfældningstank. En bundfældningstank bliver også kaldt en septiktank eller en trixtank.

I en bundfældningstank falder papir og andre urenheder til bunds, mens vandet bliver ledt videre til enten et sivedræn, en sivebrønd, markdræn eller vandløb.