tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vandværker

Her finder du en samlet liste over Skive Vands forskellige vandværker. Under hver enkelt vandværker vil du kunne finde oplysnigner omkring bl. a. vandkvaliteten.

Har du spørgsmål vedr. vandværkerne skal du kontakte driftafdelingen for Drikkevand.

 

Læs mere om analyse omfang

Analyse Omfang

Kontroltype 

Kontrolomfang 

Antal kontroller om året 

Begrænset kontrol på ledningsnettet 

Undersøgelse af drikkevandet for enkelte kemiske og bakteriologiske parametre 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Normal kontrol på vandværket 

Undersøgelse af drikkevandet ved afgang fra vandværket for en række kemiske og bakteriologiske parameter 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Udvidet kontrol på vandværket 

Undersøgelse af drikkevandet ved afgang fra vandværket for en lang række kemiske og bakteriologiske parameter, pesticider og organiske mikroforureninger (f. eks. olieindhold) 

Afhængig af vandværkets størrelse (udpumpet vandmængde) 

Kontrol af de enkelte boringer 

Undersøgelse af grundvandet ved hver enkelt boring for en række kemiske og bakteriologiske parameter, tungmetaller, pesticider og organiske mikroforureninger 

Hver boring kontrolleres 1 gang hvert tredje år. 

 

 

 

Læs mere om kontrolhyppighed

Kontrolhyppighed (2016)

I nedenstående tabel er vis hvilke undersøgelser, der skal laves i henhold til lovgivningens krav. Skive Vand laver dog flere analyser end lovgivningen kræver.

Vandværk 

Begrænset kontrol
på ledningsnettet 

Normal kontrol
Afgang vandværk 

Udvidet kontrol
Afgang vandværk
 

Skive 

Ørslevkloster 

Regional vandværk 

Fur 

Selde 

Junget 

½ 

½ 

Vihøj 

Thise 

Grønning 

½ 

½ 

  • ½ betyder at der skal laves en analyse hvert andet år.
  • Den i tabellen viste kontrolhyppighed fremgår af ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik