tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Tømningsordningen
Tømningsordningen er en obligatorisk ordning, der er politisk vedtaget i Skive Kommune. Driften af tømningsordningen administreres af Skive Vand A/S.

Alle helårsboliger og sommerhuse, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har en bundfældningstank, er med i tømningsordningen. Tømningsordningen er en obligatorisk ordning, som sørger for, at bundfældningstankene bliver tømt. Ordningen omfatter ikke tømning af samletanke eller tømning af industrispildevand.

Godt for miljøet og økonomien
Den obligatoriske tømning af bundfældningstanke er godt for både miljøet og din økonomi. Vi undgår, at forurenet spildevand siver ud i naturen, og spildevandet bliver renset korrekt til gavn for vandkvaliteten og dyre- og plantelivet.

Det skal du sørge for

Når vi kommer og tømmer din bundfældningstank, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

  • Dækslet skal være frit tilgængeligt.
  • Dækslet må højst veje 30 kg.
  • Der skal være fri adgang og vejen skal være farbar frem til tanken.

Du behøver ikke selv være til stede, når vi tømmer din bundfældningstank.

Hvis vi ikke kan tømme din tank, når vi kommer, vil du blive opkrævet et beløb, fordi vi har kørt forgæves. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne. Du kan læse reglerne i deres fulde længde i tømningsregulativet for Skive Kommune.
 

Se regulativ for tømningsordning her

Ekstra tømninger

Du kan bestille ekstra tømninger af din bundfældningstank ved Skive Vand. Får du akut brug for en tømning af din bundfældningstank udenfor vores åbningstid, kan du kontakte FKSSlamsons døgnvagt på telefon 25 38 65 40. Det koster ekstra at få tømt tanken akut.

Ekstra ydelser

I forbindelse med tømningen kan du bestille spuling af systemet og tømning af køkkenbrønd og sivebrønd. Ekstraydelserne afregner du direkte med FKSSlamson A/S.

Hvad koster det?

På din forbrugsafregning bliver du faktureret for et fast beløb, der dækker udgifter til administration af ordningen, samt et beløb der dækker udgiften til tømning, transport og behandling af spildevandet. Tømningsordningen drives efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Du betaler altså kun de faktiske omkostninger, der er forbundet med at have en tømningsordning. Se aktuelle priser i takstbladet.

Hvad skal jeg ansøge om ved Skive Kommune?

Du skal sende en ansøgning til Skive Kommune hvis du ønsker følgende:

  • Dispensation for tømning af bundfældningstanke
  • Etablering eller renovering af bundfældningstanke
  • At få ændret, hvor tit din tank tømmes.
Hvor tit får jeg tømt min bundfældningstank?

Bundfældningstanke ved helårsboliger bliver tømt én gang om året. Bundfældningstanke ved sommerhuse bliver tømt hvert andet år. Hvis sommerhuset anvendes som helårsbolig, bliver tanken tømt én gang om året.

Regulativ for tømningsordning
Regulativet for bundfældningstanke i Skive Kommune kan ses via linket herunder
 

Se regulativ for tømningsordning her

 

Henvendelser
Hvis du har spørgsmål til driften af tømningsordningen, skal du henvende dig til Skive Vand.

Har du spørgsmål til reglerne og regulativet omkring tømningsordningen, skal du henvende dig til Skive Kommune.

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik