tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Herunder hvilke områder, der er omfattet af kloakering, tilstanden for kloakken, og fornyelsesprojekter – f.eks separatkloakering af allerede kloakerede ejendomme, samt hvilke områder, der skal ske forbedret rensning i det åbne land.

Du kan se spildevandsplanen på Skive Kommunes hjemmeside - klik her

Der kan læse, hvad der gælder for din ejendom og eventuelle planer om separatkloakering.