tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand forsyner dagligt ca. 75 % af beboerne og en lang række virksomheder i Skive kommune med rent drikkevand.

Hvert år sender vi ca. 2,6 mio. m³ drikkevand af sted til selskabets forbrugere.

Vandet er rent grundvand og kommer fra de lokale boringer, som du kan læse mere om her på siden.

 

Analyser for nye pesticider i drikkevandet

I 2018 er der kommet 2 nye pesticider, som vandværkerne skal undersøge drikkevandet for. Det er begge såkaldte nedbrydningsprodukter fra pesticider benyttet som svampebekæmpelsesmidler.

Nedbrydningsprodukterne hedder 1,2,4-triazol og NN-dimethylsulfamid (DMS) 

 

Skive Vand har lavet undersøgelser for de nye pesticider. I drikkevandet fra Thise vandværk og fra Grønning vandværk er der fundet spor af NN-dimethylsulfamid. Der er funder 0,01 mikrogram/l. Hvilket er meget tæt på den værdi, hvor stofferne kan måles. Vandet fra de 2 vandværker er ikke sundhedsskadeligt.

På de øvrige vandværker i Skive, Ørslevkloster, Lem, Fur, Selde, Vihøj og Junget er stofferne ikke fundet.

Nitrat indhold i drikkevand fra Skive Vands vandværker: 

Skive Vandværk                                    
0,8 mg/l
Regionalvandværket Lem mindre end 0,4 mg/l
Ørslevkloster Vandværk mindre end 0,4 mg/l
Selde Vandværk 2,0 mg/l
Vihøj Vandværk 1,8 mg/l
Thise Vandværk mindre end 0,4 mg/l
Junget Vandværk 1,6 mg/l
Grønning Vandværk mindre end 0,4 mg/l
Fur Vandværk 19,0 mg/l

Koncentrationerne kan variere lidt efter hvilke boringer, der er i drift på analysetidspunktet. Tallene er for vandprøver udtaget i 2017 og 2018 ved afgang fra vandværket. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. 

 

Fund af pesticider i drikkevandet – fund af desphenyl-chloridazon

I 2017 har der været meget omtale af et ukrudtbekæmpelsesmiddel (pesticid) kaldet chloridazon, som er fundet i grundvandet. Miljøstyrelsen har besluttet, at alle vandværker skal undersøge drikkevandet for nedbrydningsprodukter fra chloridazon.

Drikkevandet fra Skive Vands 9 vandværker er undersøgt for pesticider i efteråret 2017.

Drikkevandet fra følgende vandværker : Regional vandværket i Lem, Thise vandværk og Ørslevkloster vandværk kan indeholde spor af desphenyl-chloridazon. Koncentrationerne er dog meget små, koncentrationerne er under den grænseværdi, som myndighederne har fastsat (grænseværdi er 0,1 mikrogram/l). Den sundhedsskadelige grænseværdi ligger væsentlig højere.

Skive Vand arbejder på at finde pesticidfrit grundvand. Dette sker ved at etablere nye boringer ned til pesticidfrit grundvand.

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik