tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Skive Vand driver, vedligeholder og udvikler det samlede spildevandssystem.

Spildevandsystemet består af:

  • Kloakledninger
  • Brønde
  • Bygværker
  • Bassiner
  • Slammineraliseringsanlæg
  • Pumpestationer
  • Renseanlæg

Det samlede ledningsnet udgør ca. 1.000 km og indeholder omkring 235 pumpestationer.

Spildevandet renses på et af Skive Vands fem renseanlæg.

 

Natur og Miljø

Teknisk forvaltning i Skive Kommune er myndighed for spildevandsområdet og har ansvaret for spildevandsplanen. Teknisk forvaltning behandler ansøgninger om udledningstilladelser for regnvand og renset spildevand og virksomheders ansøgning om tilslutning til spildevandsledningerne.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA Midtjylland)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA Midtjylland) fører tilsyn med Skive Vands udledninger til vandområder.