tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Opført 1990-1991.

Kapacitet: 1.500 PE

Anlægget er opbygget som et mekanisk-biologisk-kemisk aktivt slamanlæg.

*PE: Ved 1 personækvivalent (PE) forstås 21,9 kg organisk stof/år, målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.