tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Færre kloakoverløb i fremtiden

Overløb fra kloaksystemet skal ske så sjældent som muligt og gøre så lidt skade som muligt. Det er målet for Skive Vand.

”Overløb sker kun ved kraftige regnskyl, og meget af vandet ved overløb er regnvand. I Skive Vand arbejder vi på at minimere overløb og på lang sigt helt at undgå at der er overløb fra kloaknettet”, siger Mogens J. Nielsen, der er direktør i Skive Vand.
 

Ny film om overløb

I en ny film forklarer Skive Vand hele historien bag overløb. Hvordan kloaknettet er anlagt, hvordan de fungerer, og hvordan man kan undgå overløb i fremtiden.

”Der har de senere år været offentlig fokus på overløb, så vi synes, en film er en god måde at forklare hvorfor der er overløb og hvordan der arbejdes med at begrænse overløb”, forklarer Mogens J. Nielsen.

Filmen varer 4,30 minutter, og den er produceret i samarbejde med 15 andre forsyningsselskaber.
Filmen kan også ses på Skive Vands hjemmeside.


I brug ved kraftige regnskyl

Overløb er en slags sikkerhedsventil i de kloakrør, der både har regnvand og spildevand. Når det regner meget kraftigt, kommer der mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværker sikrer, at en mindre del af dette vand løber over under kontrollerede former. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder.

Det vand, som løber over og videre ud i åen eller et vandløb, er regnvand blandet med noget spildevand. Faste materiale i spildevandet bliver samlet op i en rist, så der flyder hverken toiletpapir eller andet rundt efter et overløb.
 

Et ekstra rør til regnvand

Skive Vand er i gang med at separatkloakere mange områder. Det betyder, at vi har ét rør til regnvand og ét til spildevand. Jo flere steder, det bliver gennemført, jo færre overløb vil der være. Det vil tage adskillige år og koste mange millioner kroner at lægge to rør overalt.
I mellemtiden arbejder Skive Vand løbende på at styre spildevandet, så overløb sker så sjældent som muligt.