tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Nyt år - ny projektleder

Pr. 1/1 2023 tiltrådte vores nye mand, Peter Linde, i stillingen som projektleder i planlægning og projektering.
Peter har tidligere været rådgivende ingeniør ved WSP og har de seneste fem-seks år skabt den forretning, der hedder Digital Ejendomsservice - en digital løsning til at optimere driften af grønne arealer og bygninger ved HedeDanmark. Det er en erfaring, han kan trække på her hos os, hvor han vil gå nye digitale værktøjer i møde for at skabe base for, at der kan træffes bedre digitale og mere datadrevne beslutninger. I sidste ende for at gøre arbejdet mere værdiskabende.

Peter er uddannet Urban Water Ingeniør, hvilket giver ham særlige kompetencer i forhold til håndteringen af regn- og spildevand i byområder. Især Lokal afledning af regnvand, LAR, har fanget Peters interesse, og han glæder sig særligt meget til at samarbejde med Skive Kommune om udviklingen af det bedst mulige system, der giver borgerne i Skive den største værdi.

Han fremhæver desuden, at det er spændende at gå fra at være den rådgivende part til, at han hos os er den, der stiller opgaven. Han kan altså lide at sætte rammerne for projekter frem for at skulle indordne sig efter dem.

Peters dom over Skive Vand efter at have været ansat en uge: ”Mit indtryk af stedet er utrolig positivt. Her er en enorm høj faglighed og en enorm erfaring. Og så er her en god stemning, og det er i det hele taget meget vestjysk!”
Især det sidste ord må vi antage er ment som et meget stort kompliment!

Peter bor i Viborg med sin hustru og deres to drenge. Han kan lide at køre på mountainbike, nørde brætspil og gå på jagt i skovene – hvad enten det er med geværet over skulderen eller med en kurv til at samle svampe i.

Tilbage er der vidst kun at sige: Velkommen til Skive Vand, Peter!