tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vandmålere udskiftes til nye digitale til gavn for vores kunder og miljøet

På foreløbig 390 adresser af i alt 14.300 vil de nuværende vandmålere snarest blive udskiftet til digitalversioner, der automatisk vil overføre data her til Skive Vand til stor fordel for alle parter. Også miljøet!

Med udskiftningen vil vi i fremtiden bedre kunne overvåge og regulere ved evt. misforhold i forsyningen. Samtidig vil kunderne nemt kunne følge med i deres forbrug.

Som det er med de nuværende vandmålere, risikerer vores kunder ofte at overse et øget vandspild pga. fx et løbende wc, et utæt vandrør under gulvet eller en dryppende udendørshane.

Gennem tiden har der ofte været eksempler på, at den slags først opdages, når forbruget opgøres og faktureres, og så er det for sent. Store mængder rent drikkevand vil være tabt, og der følger også en regning med udbedringen af de defekte installationer og evt. følgeskader.

Selvom det til enhver tid er og har været vores kunders eget ansvar at vedligeholde egne installationer og sikre, at de fungerer korrekt, har det altid været målet for os at servicere og støtte enhver kunde bedst muligt. Og derfor har vi selvfølgelig store forventninger til de nye vandmålere.

Jan Brøndum, der er vores drifts- og projektleder, udtaler:

- I sommers annoncerede vi vores partnerskab med Saint-Gobain, der er førende i digitale vandaflæsningssystemer og leverandør af vores nye vandmålere. Takket være disse vil vi hos Skive Vand løbende kunne indsamle data, hvorfor vi hurtigt kan opdage og handle på afvigelser.

Herunder arbejder vi desuden målrettet på at forbedre bæredygtigheden i vores drift og bakke op om FN's 17 Verdensmål. I den forbindelse er netop reduktion af vandspild en af vores vigtigste opgaver.

Pilotprojektet med udskiftningen af vandmålere på nævnte 390 adresser er dels for at teste selve målerne, dels for at få en fornemmelse af processen i praksis. For hos Skive Vand ønsker vi at projektere arbejdet til mindst mulig gene for vores kunder.

Udskiftningen af de gamle vandmålere vil blive foretaget af Eltel, der er markedsledende i tjenester indenfor el- og telekommunikationsnetværk.

Alle vores berørte kunder vil høre direkte fra Eltel ifm. afstemning af dato og tidspunkt for adgang til adressen.

Den samlede udskiftning til det nye digitale vandaflæsningssystem forventes afsluttet inden udgangen af 2024.