tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Snart grønt lys i Grønning til ibrugtagning af den nye rørledning til drikkevand af den fineste slags 

Vi er så heldige at bo i et land, hvor grundvandet som udgangspunkt er rent. Derudover har vi herhjemme også nedsat en række love, der skal være med til at sikre, at det forbliver sådan.

Af den grund er vi som forsyningsvirksomhed politisk pålagt føre løbende laboratoriekontrol med de vandboringer, der hører til vores vandværker. Og finder vi i de at n forbindelse noget uhensigtsmæssigt, skal vi straks handle.

Det er en analyse tidligere på året ved en boring nær Grønning et eksempel på. Her fandt vi desværre spor af en menneskeskabt forureningskilde.

Helt konkret et stof med navnet ’4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat’, der er et middel til bekæmpelse af svamp i bestemte afgrøder.

Selvom fundet svarede til bare 0,15 mikrogram pr. liter vand, er den værdi en overskridelse i forhold til normfastsættelsen. Dvs. handling påkrævet – dog uden panik ifølge Sundhedsmyndighederne. De oplyser, at der først er en sundhedsrisiko ved en daglig indtagelse af 576 mikrogram for voksne og 96 mikrogram for børn.

Hvad vi kunne gøre, samlede vi vores bedste eksperter til samråd om.

Løsningen blev at trække en 4,2 kilometer lang rørledning fra Skive Vandværks forsyningsnet ved Hagens Mølle Vej og ud til Grønning.

Det lyder måske simpelt, men projektet har haft et budget på hele 2 mio. kroner, og selve anlægsarbejdet har varet 6 uger.

Heldigvis er vi nu så langt, at vi med resultatet af de sidste prøver foretaget af Jeppe fra Højvang Laboratorier forventer at kunne koble den nye rørledning til i slutningen af uge 44. – I øvrigt helt uden gener for borgerne i og omkring Grønning. Alle vil trygt og ubegrænset kunne tappe vand til madlavning, bad osv.