tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

I efteråret blev der som et vigtigt skridt ifm. den grønne omstilling opsat nye, digitalt styrede vandmålere på 370 udvalgte adresser. I første omgang som et pilotprojekt for at teste både målerne i funktion og selve arbejdet i praksis. – Fra januar kommer turen til alle øvrige adresser i vores forsyningsområde, hvilket samlet er omfattet af 14.300 vandmålere.

Det er et krævende arbejde, der nu venter forude for vores samarbejdspartner, Saint-Gobain Distribution Denmark og deres underleverandør, Eltel. Til gengæld vil indsatsen være det hele værd. 
Med direkte reference til FN’s sytten verdensmål bliver vores forsyningssystem med den nye teknologi mere bæredygtigt.


Som beskrevet tidligere på året vil vi med de nye vandmålere bedre kunne overvåge og straks handle på fx spild i forsyningen. Derudover vil vores kunder meget nemt kunne følge med i deres eget forbrug og dermed fx sætte ind med besparelser.

Vores drifts- og projektleder, Jan Brøndum Nielsen, udtaler:

"Pilotprojektet er blevet gennemført meget effektivt og tilfredsstillende. De nye målere fra Saint-Gobain Distribution Denmark virker, som de skal. Herunder vil jeg gerne understrege, at vi ifm. udrulningen af de nye målere til alle kunder i vores forsyningsområde fortsat vil gøre os umage for, at processen bliver til mindst mulig gene."

Hvornår og hvor?
Ligesom i pilotprojektet vil det være Eltel, der varetager udskiftningen af de gamle vandmålere. Eltel, der er eksperter i storstilet målerudskiftning, begynder i Skive by fra årsskiftet. Her forventes udskiftningen at være klaret i løbet af maj, mens det samlede arbejde forventes færdigmeldt inden årets udgang.

Undervejs vil alle vores kunder ca. to uger i forvejen få et brev fra Eltel med oplysning om dato og tidspunkt for udskiftningen på netop deres adresse.