tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Forurening af drikkevandet fra Fur vandværk
(Kogeanbefalingen på Fur er ophævet den 23-05-2024)

Status opdatering 11-06-2024. klokken 07:55

Drikkevandet på Fur

Der blev udtaget nye analyser på vandværket torsdag d. 6/6.

Resultaterne er kommet prøverne er rene. Der er altså fortsat ingen bakterier på eller fra anlægget.

Det opsatte UV-anlæg kører videre.

Vi har desværre ikke fundet noget der klart indikerer hvor forureningen stammer fra, men vi har et stort fokus på at sikre anlægget, for at reducere den fremtidige risiko.  

Der tages nye analyser torsdag d. 13/6, vi har svarene på disse analyser mandag d. 17/6.

Vi opdaterer hjemmesiden når der er nyt i sagen.   

  

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Skive Vand A/S på telefon 8213 2000 eller på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 Historik:


Status opdatering 03-06-2024. klokken 13:40

Drikkevandet på Fur

Der blev udtaget nye analyser på vandværket torsdag d. 30/5.

Resultaterne er kommet prøverne er rene. Der er altså ingen bakterier på eller fra anlægget.

Det opsatte UV-anlæg kører videre, mens vi fortsat undersøger vandværket, for at sikre vi har gjort alt tænkeligt, så en lignende situation ikke opstår igen.

Vi kan, som tidligere nævnt, ikke med sikkerhed sige, hvorfra forureningen er opstået.

Der er gjort et grundigt stykke arbejde for at rense og desinficere rentvandstanken, og tanken bliver kontrolleret for at sikre, at tilstanden er som den skal være.

Der tages nye analyser torsdag d. 6/6, vi har svarene på disse analyser mandag d. 10/6.

Vi opdaterer hjemmesiden når der er nyt i sagen.   


Status opdatering 28-05-2024. klokken 15:10

Drikkevandet på Fur

Det UV-anlæg vi monterede tirsdag d. 21/5 kører stabilt, og sikrer det rene drikkevand på Fur.

Efterfølgende har vi fået analyseret yderligere 7 vandprøver fra vandværket. Der er ikke fundet Enterokokker i råvandet, filtrene eller vandtanken, der er dog målt 1 ved udpumpningen, som så bliver fjernet i UV-anlægget. Planen er at UV-anlægget kører videre, indtil vi er sikre på at bakterierne er fjernet. Der tages nye analyser torsdag d. 30/5, som vi har resultaterne af på mandag. Vi opdaterer når der nyt i sagen.


Status opdatering 23-05-2024. klokken 15:10.

Kogeanbefalingen på Fur er nu ophævet

Analyserne på afgangen fra vandværket er nu rene for Enterokokker.

Det UV-anlæg der blev monteret i tirsdags, slår evt. bakterier ihjel.

Vandet kan dermed igen bruges almindeligt, uden at det først skal koges.

Vandet har dermed også været rent siden i tirsdags, hvorfor systemet og ledninger ud til kunderne forventes at være skyllet igennem.

Bor man dog for enden af en længere stikledning, længere end ca. 100 meter, kan man med fordel lade vandet løbe i 10 minutter, for at sikre tilstrækkelig udskiftning af vandet. 

Vi fortsætter arbejdet med at finde og fjerne kilden til forureningen, da et UV-anlæg ikke er løsningen på længere sigt.   

Vandværket på Fur er og bliver løbende kontrolleret og tilstanden på anlægget er rigtig god.

Vi beklager meget, de udfordringer kogeanbefalingen har givet til vores kunder, og er meget taknemmelige for den forståelse, vi har oplevet.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Skive Vand A/S på telefon 8213 2000 eller på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 


Status opdatering 23-05-2024. klokken 13:50.

Fortsat kogeanbefaling på Fur

Vandanalyserne fra i mandags er nu begge færdiganalyseret.

Den første analyse var uden spor af bakterier, men den anden havde et lavt indhold, hvilket desværre betyder at kogeanbefalingen fastholdes.

 

Tirsdag blev der monteret et UV-anlæg, og analysen udtaget efter denne, forventes at komme her sidst på eftermiddagen.

 

Forureningen skal findes og fjernes, og UV-anlægget, skal midlertidigt sikre at drikkevandet kan anvendes mens kilden fjernes.

Som tidligere beskrevet, kan vi endnu ikke med sikkerhed fastslå, hvor forureningen kommer fra, men der arbejdes kontinuerligt på at fjerne den.

 

Alle analyser indtil nu viser at den stammer fra selve vandværket og ikke fra grundvandet ind på vandværket.  

 

Når der er nyt om analyserne fra UV-anlægget, vil denne hjemmeside blive opdateret. Status opdatering 21-05-2024. klokken 11:35.

Fortsat kogeanbefaling på Fur

Vandet bliver kortvarigt lukket i dag kl. 13.00 i ca. 20 minutter.

Årsagen til afbrydelsen er, at der på vandværket monteres et UV-anlæg til sikring af drikkevandskvaliteten.

Et UV-anlæg fjerner kim og bakterier fra drikkevandet gennem bestråling med UV-lys.

Denne metode er et anerkendt virkemiddel til desinfektion af drikkevand.

Anlægget monteres som en sikkerhedsforanstaltning, i tilfælde af at forureningen ikke er fjernet ved desinficeringen af tanken natten mellem fredag og lørdag op til pinsen.

 

Der blev så hurtigt som muligt efter rensningen af rentvandstanken og den nødvendige skylning af filtrene udtaget nye analyser på afgangen fra vandværket.

Vi har modtaget de første svar fra disse analyser, og de viser ingen tegn på bakterier.

 

Der er udtaget endnu et sæt prøver i går, så snart svarene på disse foreligger vil dette blive meldt ud.

 

Kogeanbefalingen er fortsat gældende, og der arbejdes så hurtigt vi kan på at fjerne forureningen og dokumentere drikkevandskvaliteten.

 

Når kogeanbefalingen kan ophæves vil dette blive meldt ud via SMS samt opdateret på Skive Vands hjemmeside.


Status opdatering 17-05-2024. klokken 10:50.

Fortsat kogeanbefaling på Fur

Der er fortsat anbefaling om at koge drikkevandet fra Fur Vandværk.

Vi har lokaliseret forureningen til rentvandstanken eller udskiftning af en rentvandspumpe.

Pumpen er taget ud af drift og rentvandstanken er blevet desinficeret i sidste uge.

Vi ved med sikkerhed at forureningen ikke stammer fra boringerne, da analyserne herfra er rene. 

Analyserne taget i mandags viste ingen tegn på Enterokokker, desværre viste analyserne fra tirsdag igen et lavt indhold, men da grænseværdien er 0 fastholdes kogeanbefalingen.

Derfor foretager vi igen en rensning og desinficering af anlægget.    

Vi arbejder fortsat intensivt på at løse problemet.

 

Der vil blive taget nye analyser hurtigst muligt efter rensningen, således vandet forhåbentlig snart kan anvendes igen uden kogning.  

Da der skal være tre på hinanden rene analyser, vil det tidligst være muligt at ophæve kogeanbefalingen onsdag den 22 maj.

 

Det er en stor ulempe for jer, hvorfor vi arbejder så hurtigt som muligt på at løse problemet.

 

Opdateringer vil blive lagt her på hjemmesiden når der er nyt om kogeanbefalingen.


Status opdatering 15-05-2024. klokken 14:00.

Vandet på Fur skal fortsat koges.

Vi har lokaliseret forureningen og gennemført tiltag, der forhåbentlig resulterer i at forureningen er fjernet.  

Der er taget vandprøver i mandags og igen tirsdag.

Analyserne der er udtaget i mandags har, her til eftermiddag vist, at de gennemførte tiltag har haft en markant positiv effekt.

Det er dog nødvendigt, for ophævelse af kogeanbefalingen, at analyserne der er udtaget tirsdag, er uden tegn af bakterier, når resultaterne af disse kommer i morgen torsdag sidst på eftermiddag.

Årsagen til dette er, at der kræves en serie af rene analyser, inden en kogeanbefaling kan ophæves.      

 

Da der i weekenden er foretaget en rensning af rentvandstanken, må der fortsat forventes, at der er luft i vandet på Fur.

Luften vil betyde at vandet fremstår hvidligt, dette er helt normalt.

 

Der vil komme mere information, i morgen torsdag når vi har resultaterne fra analyserne.

 

Vi beklager meget de udfordringer, dette har givet jer som kunder. 
 


 Status opdatering 15-05-2024. klokken 9:00.

Vandet på Fur skal fortsat koges.

Vi har lokaliseret forureningen og gennemført tiltag der forhåbentlig resulterer i at forureningen er fjernet.  

Der er taget vandprøver i mandags og igen tirsdag.

Sidst på eftermiddagen onsdag den 15. maj, forventer vi at få svar på analyserne fra i mandags.

Hvis det viser sig at disse resultater ser positive ud, skal analyserne fra tirsdag også være rene, inden kogeanbefalingen kan ophæves.

Dermed kan kogeanbefalingen tidligst ophæves torsdag sidst på eftermiddagen, hvis de udtagne vandanalyser viser sig at være i orden iht. gældende krav.

 

Da der i weekenden er foretaget en rensning af rentvandstanken, må der forventes at der er luft i vandet på Fur.

Luften vil betyde at vandet fremstår hvidligt, dette er helt normalt.

 

Der vil komme mere information, når vi har resultaterne fra analyserne.      


Status opdatering 06-05-2024. klokken 15:00.

Forurening af drikkevandet fra Fur vandværk

Der er risiko for, at drikkevandet fra Fur vandværk er forurenet.