tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

FAQ Forbrugervalget


Hvem kan stille op som kandidat ?

Enhver fysisk person, som er myndig, uanset om den pågældende er forbruger i Skive Vand. 
 

Hvordan bliver jeg godkendt som kandidat ?

For at blive godkendt skal du indlevere en liste med mindst 10 stillere, som alle er stemmeberettigede forbrugere i Skive Vand. 

Stillerlisten oploades  samtidig med din selvregistrering som kandidat via Skive Vands hjemmeside.
 

Hvornår kan der stemmes ?

Selve valget afholdes i perioden 3/12 – 31/12 2021
 

Hvordan kan der stemmes ?

Stemmeafgivelse sker på Skive Vands hjemmeside. https://www.skivevand.dk/forbrugervalg-2021/afstemning i perioden 3/12 - 31/12 2021.

Til brug for stemmeafgivelse skal du bruge dit kundenummer og husnummer. Kundenummer fremgår af din seneste forbrugsafregning fra Skive Vand, ligesom det står anført på aflæsningskortet som Skive Vand udsender i starten af december. Aflæsningskortet sendes enten til din adresse eller til din eboks.    
 

Kan der stemmes med fuldmagt ?

Nej. der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 

Kan man stemme ved personligt fremmøde ?

Ja, du kan henvende dig hos Skive Vand A/S, Norgesvej 5, Skive og der benytte en PC til elektronisk afstemning. 
 

Kan man stemme til valget pr. mail?

Nej. Det er ikke altid muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse.
 

Hvor mange kandidater kan man stemme på, og hvor mange stemmer har man ?

Én repræsentant for hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed, der aftager ydelser fra Skive Vand, kan afgive én stemme på én kandidat. Ved afgivelse af flere stemmer fra samme boligenhed/erhvervsenhed er det den først afgivne stemme, der er gyldig.

Fysiske og juridiske personer, der ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår ikke ret til at afgive mere end én stemme.
 

Hvem kan stemme på kandidaterne ?

Forbrugere, dvs. bolig- eller erhvervskunder med individuel afregning til forsyningen, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra Skive Vand.

Forbrugere, dvs. bolig- eller erhvervsenheder uden individuel afregning til forsyningen, f.eks. lejere, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser fra Skive Vand.

Bemærk, at forbrugere som modtager vand fra private vandværker samt ydelser via Skive Vand, i form af Tanktømning, ikke er stemmeberettiget.
 

Hvad er en installation/tilslutning, og hvordan stemmer man ?

En stemmeberettiget installation/tilslutning repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, repræsenteres boligenheden af ejeren af boligenheden.

Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse at afgøre, hvem af dem der afgiver stemme på vegne af boligenheden.
 

Hvordan afgøres valget ?

De to kandidater som får flest stemmer er valgt som forbrugerrepræsentanter for en fireårig periode.

Øvrige kandidater vælges som suppleanter i den rækkefølge de opnår flest stemmer. 
 

Ubesvarede spørgsmål ?

Mangler du stadig svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte Skive Vand, Mette Aa. Østergaard, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.