tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Separatkloakering: Skjoldborgs Vej, Thorsvej, Blichers Vej, Kaalunds Vej, Hedetoften 2-24, Fjordglimt 1-3, Brårupvej 49-94, Mellemtoften, Glattrupvej

Området er vist på billedet med to blå områder. Dertil kommer et regnvandsbassin ved Skive Fjernvarme.

Projektet kan blive udvidet en smule hen af Egerisvej samt forbi el-værket på Brårupvej.

OBS Nye kontaktoplysninger.
Se flere oplysninger øverst til højre her på siden.

Se senest opdatering

Fredag den 22. juni 2018.
Mangelgennemgang på entreprisen er igang.
Der har været henvendelser vedrørende vand på kørebanen på Skjoldborgs Vej og Blichers Vej. Vi er opmærksomme på problemet og løsninger diskuteres i øjeblikket.
Når vi har en afklaring, orienteres der herom på denne side.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag den 18. maj 2018.
Krydset ved Skjoldborgs Vej/Blichers Vej afsluttes og asfalteres onsdag den 23. maj.
Mangler og retableringsarbejder udføres fra næste uge og frem efter.
Mvh. Daniel Andersen
Tirsdag den 06. marts 2018.
Arbejdet har holdt stille grundet frost og sne.
Belægningsarbejder genopstartes så snart sneen er væk og frosten er ude af jorden.
Asfaltering medio marts er skubbet til ultimo marts grundet vejret.
Næste etape på Brårupvej påbegyndes mandag den 12. marts.
Læs mere om næste etape på Brårupvej her.
Mvh. Daniel Andersen
Tirsdag den 06. februar 2018.
Skjoldborgs Vej spærres som vist på kortet her fra onsdag den 7. februar kl. 08.30.
Blichers Vej vil være åben for gennemkørsel.
Adgang til Kaalunds Vej kan fortsat ske fra Brårupvej.
Adgang til Blichers Vej syd og Skjoldborgs Vej vest kan ske ad Blichers Vej.
Vi forventer krydset åbnes igen fredag den 9. februar 2018 kl. 16.00 hvis alt går planmæssigt.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag den 02. februar 2018.
Kaalunds Vej
Der udføres fortov- og kantstensarbejder i vestlige side af vejen. Forgænger henvises til østlige fortov. Fortovsarbejder i vestlige side forventes afsluttet om 2 uger, hvorefter østlige fortov påbegyndes.
Blichers vej
Der udføres fortov- og kantstensarbejder i vestlige side af vejen. Forgænger henvises til østlige fortov. Fortovsarbejder i vestlige side forventes afsluttet om 2 uger, hvorefter østlige fortov påbegyndes.
Skjoldborgs Vej 4a - 8c
Kloakeringen og vandledningsarbejder forventes afsluttet om ca. 3 uger, hvorefter der retableres til grusvej.
Hedetoften
Hovedkloakken er afsluttet. De næste 2 uger etableres der nye kloakstik. Når kloakken er afsluttet påbegyndes fortov- og kantstensarbejder. Mens der udføres fortov- og kantstensarbejder vil en vejbane være åben for trafik.
Generelt
Alle ovenstående veje asfalteres 14., 15. og 16. marts 2018, hvis vejret tillader det.
Indkørsler der spærres midlertidigt i forbindelse med fortov- og kantstensarbejde modtager en seddel i postkasse af entreprenøren, inden indkørslen lukkes.
Mvh.
Daniel Andersen
Onsdag den 17. januar 2018.
Arbejdet på Skjoldborgs Vej er gået bedre end forventet. Skjoldborgs Vej åbnes igen for gennemkørsel i dag kl. 16.00.
Som konsekvens heraf, åbnes Blichers Vej ikke for gennemkørsel som tidligere udmeldt.
Tirsdag den 16. januar 2018.
Rettelse til seneste opdatering:
Skjoldborgs Vej/Kaalunds Vej krydset åbnes for trafik igen på fredag den 19. januar kl. 16.00.
Blichers Vej åbnes midlertidigt for gennemkørsel fra i morgen onsdag den 17. januar kl. 16.00 frem til mandag den 22. januar kl. 08.30.
Der vil fortsat være parkeringsforbud på Blichers Vej.
Torsdag den 11. januar 2018.
Projektudvidelsen fra Thorsvej krydset til Teglgårdsvej forventes udført fra marts til juni 2018.
Mere herom snarest.
Entreprisen kører planmæssigt på Hedetoften, Blichers Vej og Kaalunds Vej.
Fra den 16. januar 2018 lukkes krydset Skjoldborgs Vej/Kaalundsvej Vej ​​​​​​ i ca. halvanden uge. Det vil i perioden være muligt at komme ind til området via Sdr Boulevard. Skilteplanerne lægges op her op siden snarest.
Belægningsarbejder kan ikke udføres når jorden er frossen.
Mvh. Daniel Andersen
Fredag den 15. december 2017.
Alle udgravninger lukkes/fyldes inden juleferien. Mellemtoften og en del af Blichers Vej asfalteres tirsdag/onsdag i uge 51 - hvis vejret tillader det. De resterende veje vil henligge om grusveje.
Entreprenøren sørger for at vedligholde grusvejene i juleferien samt saltspredning på gummimåtter og jernplader der hvor fortovet er fjernet.
Der hvor fortovet er retableret, er det grundejer selv der har ansvaret for snerydning mv.
Vi fortsætter arbejdet fra den 2. januar 2018.
God jul til alle
mvh. Daniel Andersen
Mandag den 11. december 2017.
Hvis frosten slipper jorden og vejret tillader det, bliver den resterende del af Mellemtoften og ca. 100 m af Blichers Vej (fra Skjoldborgs Vej mod nord) asfalteret inden jul.
Arealer der henligger som grusveje i juleferien vedligeholdes med grus i nødvendigt omfang.
Tirsdag den 28. november 2017.
I dag fræses der på Hedetoften. Der vil blive jævnet - så vejen vil fremstå som en "grusvej".
Biler vil ikke blive spærret inde. Der varsles normalt 2-3 dage inden vi spærer den enkelte indkørsel - så hold øje med postkassen.
Mandag den 13. november 2017.

Arbejdsområder:

Skjoldborgsvej:
Kloak og vandarbejder er færdige. Vi er i gang med at lægge det sidste af det nye fortov samt retablere på private arealer.
 

Blichers Vej:
Den sydlige del er færdig med kloak og vandarbejder.

Vi arbejder pt. på den nordlige del af Blichers Vej med kloak. Vi forventer at det tager det meste af vinteren at færdiggøre, da pladsen er meget trang pga. krumningen samt gas og fjernvarmeledninger.

Kaalunds Vej:
Vand er lavet færdig. Lige nu etableres der kloak.

Glattrupvej:

Kloak og vandarbejder er færdige. Der færdiggøres nyt fortov

Mellemtoften:

Der nedgraves pt. ny kloak.

Thorsvej krydset:
Alle ben er åben for gennemkørsel

Brårupvej:
Der mangler at blive sat en ekstra rendestensbrønd på strækningen.

 

Udvidelse af entreprisen:

Der vil ske en udvidelse, så der graves fra krydset Brårupvej/Egerisvej/Thorsvej og ad Brårupvej ind mod byen til indkørseln ved Eniig. Der vil kun ske en lukning af det ene ben i krydset Brårupvej/Egerisvej/Thorsvej.

Opstart forventes at være januar 2018.

 

Tidsplan:

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

Mandag den 18. september 2017 - Opstart af regnvandsbassin på Thorsvej

Udgravning af bassin:

I dag mandag den 18. september 2017 opstarter vi gravearbejdet omkring et regnvandsbassin på Thorsvej – øst for varmeværket.

Et regnvandsbassin etableres for at beskytte vandmiljøet på to områder. Den første område er mod at der kommer for meget vand på en gang ud i vandmiljøet, som ødelægger vandløbets bund og sider og samtidig giver risiko for oversvømmelser i visse tilfælde. Det andet område er at rense vandet for det uønskede indhold af stoffer/partikler der er i regnvandet. Det kan være sand, metaller og organiske stoffer.

Oprindeligt skulle bassinet have lagt i selve mosen. Men efter at have lyttet til interesseorganisationerne valgte vi at flytte bassinet op mod Thorsvej. Bassinets udformning vil tilstræbes at kunne ligne et naturligt vandhul/sø. Her skal man dog have i mente at bassinet etableres som et teknisk anlæg der skal rense vandet og ikke som en sø.

 

Placering af bassin er vist som en blå flade øst for Skive Fjernvarme.

Arbejdsområder:

Skjoldborgsvej:
Vi er fortsat på den anden side af krydset Skjoldborgs Vej / Blichers Vej. Vi er i gang med at lægge nyt fortov i den ene side af vejen samt retablere på private arealer.
 

Blichers Vej:
Tidligere planlagt til opstart, når Skjoldborgs Vej er færdig mht. kloak. Her færdiggør vi den sydlige del, så Kaalunds Vej og Skjoldborgs Vej stikvej til 4a – 8 c inden vi tager den nordlige del af Blichers Vej.

Kaalunds Vej:
Der har den seneste periode været opgravet for at etablere stik til kloaken. Der opstartes med hovedkloak, når Skjoldborgs Vej er færdig.

Thorsvej krydset:
Alle ben er åben for gennemkørsel

Brårupvej:
Vi mangler fortsat enkelte brolægningsarbejder. Der vil forekomme mindre forstyrrelser for trafikken – men vejen vil være åben.

 

Omkørsler/trafikhåndtering:

Skjoldborgs Vej:
Fodgængere vil blive henvist til nordlige fortov, på de strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge måtter. Vejen er spærret efter krydset ved Blichers Vej og ca. 100 meter i retning mod Sdr. Boulevard.

Mellemtoften/Glattrupvej:
Vejen er spærret for gennemkørsel.

 

Tidsplan:

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

 

 

 

Mandag den 14. august 2017 - Fjordglimt og Mellemtoften/Glattrupvej opstartes.

Uge 33 (denne uge) – Vi opstarter gravearbejdet på Fjordglimt

Uge 34 – der fræses på Mellemtoften og Glattrupvej, hvor der ikke allerede er separatkloakeret

Fredag den 11. august 2017 -Åbning af Brårupvej frem til Engtoften:

 

Fra tirsdag morgen den 15. august 2017 åbnes der frem til skolen via Brårupvej nord for Engtoften, samt Engtoften og Kirke Alle. På nedenstående billede er der indsat to blå firkanter på Fjordglimt og Brårupvej – Her kan man ikke køre med bil, men der er åbnet fortov og cykelsti.

 

Vi har som tidligere nævnt været meget optimistiske mht. at nå arbejdet forbi skolen fra Kirke Alle og til autoværkstedet ved nr. 103 på en sommerferie.
Der sker altid noget uventet og i løbet af sommeren skred den meget løse sandjord ud i udgravningen. Dette betød at der kom en del ekstraarbejde med at fjerne og sætte kantsten om og fjerne en del cykelsti og asfalt på kørerbanen som var undermineret.

På trods af det ekstra arbejde er vi nået forbi Engtoften og kan nu puste ud imens at skolebørnene kan færdes mere sikkert på vej til skole på tirsdag. Det har været lange arbejdsdage for entreprenøren, som er startet tidligt om morgenen og sluttet sent om aftenen inkl. arbejde i nogle weekender. Det har medført ekstra gener for de omkringboende – men på trods af det, har vi ikke modtaget klager. Vi har oplevet en rigtig positiv stemning blandt beboere, trafikanter og de som benytter området.

Tak for indsatsen til entreprenørens ansatte og til de personer som på trods af generne har haft forståelse for den ekstra aktivitet for at tage hensyn til skolen og dens elever, forældre og ansatte.  

 

Billedet er taget fredag formiddag og viser asfaltsjakket sidste arbejde med at asfaltere.

 

Skjoldborgsvej:
Vi er nu på den anden side af krydset Skjoldborgs Vej / Blichers Vej. Arbejdet skrider fremad og vi forbereder at lægge nyt fortov i den ene side af vejen samt retablere på private arealer.
Arbejdet har været lidt udskudt for at nå arbejdet på Brårupvej.

Blichers Vej:
Tidligere planlagt til opstart, når Skjoldborgs Vej er færdig mht. kloak. Her færdiggør vi den sydlige del, så Kaalunds Vej og Skjoldborgs Vej stikvej til 4a – 8 c inden vi tager den nordlige del af Blichers Vej.

Kaalunds Vej:
Opstartes med hovedkloak, når Skjoldborgs Vej er færdig.

Thorsvej krydset:
Hvis vi tager de 4 ben i krydset så er status:

Ben 1 fra Thorsvej – Vi etablere ledningen ud til regnvandsbassinet, som skal placeres øst for fjernvarmeværket.

Ben 2 Ud af Egerisvej – færdig

Ben 3 Ud af Brårupvej mod nord – Her mangler lidt retablering

Ben 4 Ud af Brårupvej mod syd – Færdiggøres af asfalt samt brolægningen i form af kantsten og fortov.

 

Omkørsler/trafikhåndtering:

Skjoldborgs Vej:
Fodgængere vil blive henvist til nordlige fortov, på de strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge måtter. Vejen er spærret efter krydset ved Blichers Vej og ca. 50 meter i retning mod Sdr. Boulevard.

Thorsvej:
Vejen er spærret for gennemkørsel og forventes åbnet planmæssigt til 01. september 2017. Der er omkørselspile opsat.

Brårup Slagter: 
Der er færdsel til slagter – se evt. spærrede områder ovenfor.

 

Tidsplan:

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

Torsdag den 03. august 2017 - En opdatering oven på ferien
En kort overordnet status:

Der er arbejdet rigtig godt i sommerperioden på Brårupvej. Der er også arbejdet længe for at nå at få vejen åbnet for trafik til Brårup Skole. Vi har været meget optimistiske i vores planlægning inden vi opstartede projektet. Vi håbede på om vi kunne nå helt op til Prebens Auto, hvor vi slutter entreprisen på Brårupvej inden skolen genåbner. Vores plan er lige nu som minimum at nå forbi Engtoften, da megen skoletrafik sker den vej på cykel og til fods. Der vil i så fald også være åbnet fra kirke alle og frem til skolens indkørsel.

Vi planlægger i den nærmeste tid at lægge asfalt på en del af det opgravede område på Brårupvej.

 

Skjoldborgsvej:
Vi er nu på den anden side af krydset Skjoldborgs Vej / Blichers Vej. Arbejdet skrider fremad og vi forbereder at lægge nyt fortov i begge sider af vejen samt retablere på private arealer.

Blichers Vej:
Opstartes når Skjoldborgs Vej er færdig mht. kloak.

Kaalunds Vej:
Afventer hovedkloak.

Thorsvej krydset:
Hvis vi tager de 4 ben i krydset så er status:

Ben 1 fra Thorsvej – Vi etablere ledningen ud til regnvandsbassinet, som skal placeres øst for fjernvarmeværket.

Ben 2 Ud af Egerisvej – færdig

Ben 3 Ud af Brårupvej mod nord – Her mangler lidt retablering

Ben 4 Ud af Brårupvej mod syd – Hovedkloak er lavet. Der mangler nogle få stik i den omkring skolen, samt nogle vandstik. Samtidig færdiggøres brolægningen i form af kantsten og fortov.

 

Omkørsler/trafikhåndtering:

Skjoldborgs Vej:
Fodgængere vil blive henvist til nordlige fortov, på de strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge måtter. Vejen er spærret efter krydset ved Blichers Vej og ca. 100 meter i retning mod Sdr. Boulevard.

Thorsvej:
Vejen er spærret for gennemkørsel og forventes åbnet planmæssigt til 01. september 2017. Der er omkørselspile opsat.

Brårup Slagter: 
Der er lavet interrimsvej fra Kirke Alle. Der er ikke tilladt anden færdsel. Følg opsatte pile med ”Brårup Slagter”.

Tidsplan:

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

 

Torsdag den 29. juni 2017 En kort overordnet status:

Skjoldborgsvej:
Arbejdet på Skjoldborgsvej skrider nu godt frem igen. Vi har flere gange været udfordret med både ustabil jord som skred sammen ved selv små rystelser fra pladevibrator (bruges til at gøre løs jord hård). Derudover har vi ventet på nogle materialer – herunder bøjninger som er limet sammen og derfor først skal hærde før det kan bruges. Vi er lige nu i krydset ved Blichers Vej.
Når vi når hen omkring nr. 26 skal der sænkes grundvand, da dette ellers oversvømmer udgravningen.

Blichers Vej:
Der er lavet stik til ejendomme syd for krydset

Kaalunds Vej:
Der er lavet stik til enkelte ejendomme

Thorsvej krydset:
Hvis vi tager de 4 ben i krydset så er status:

Ben 1 fra Thorsvej – Vi er i fuld sving med del II som er strækningen ned mod Fjernvarmeværket, hvor vi skal etablere et regnvandsbassin. Vi graver lige nu igennem en gammel lodseplads og håber snart at være forbi den. Den gamle jord fra lodsepladsen som vi graver op kører vi væk og fylder ren sand tilbage i udgravningen.

Ben 4 Ud af Brårupvej mod syd – Der arbejdes med hovedkloak og stik mellem krydset og op til slagteren. Det er et langt arbejdsområde og årsagen er at vi skal nå forbi skolen inden alle børn vender tilbage fra skoleferien. Derfor arbejder vi igennem sommerferien på Brårupvej.

Vi planlægger at lægge asfalt på Brårupvej fra krydset og frem til Fjordglimt i uge 27 og forventer at kunne åbne den strækning herefter. Men vejret er en joker – så for meget regn betyder ændring i planerne.

 

Omkørsler/trafikhåndtering:

Skjoldborgs Vej:

Fodgængere vil blive henvist til nordlige fortov, på de strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge måtter. Vejen er spærret ved Blichersvej/Skjoldborgs Vej krydset efter. Der er omkørsel via Blichers Vej.

Thorsvej/Egerisvej/Brårupvej krydset:

Krydset er spærret. Der er omkørselspile opsat. 

Krydset forventes åbnet indenfor de næste 14 dage, så Bråupvej nord og Egerisvej kan benyttes af bilister.

Butikker:

Til Rema1000 er alt som det plejer via indkørsel ved Egerisvej/Gammelgårdsvej. Fra Brårup køres der via Borgm. W. Madsen allé

Til slagteren er der adgang via Brårupvej. Kommer man fra Egeris køres der via Borg. W. Madsens alle.

 

Tidsplan:

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

Onsdag den 14. juni 2017 - Spærring af t-kryds Kirke Alle / Brårupvej
 

Vi arbejder pt. med kloakering og vand på Brårupvej fra krydset ved Rema 1000 og krydser snart forbi Kirke Alle.

Fra på fredag vil Kirke Alle være spærret ved ud/ind kørsel til Brårupvej. Der vil ligeledes være spærret på Brårupvej frem til skolens indkørsel (se skilteplan).

Vi er lidt foran tidsplanen og forventer at kunne kloakere forbi skolen i det tidsrum hvor skolen er lukket.

Huskeregler til voksne og børn:

Husk øjenkontakt med chaufører

Respekter afspærringen

Hvad de voksne gør, gør børnene også - især unoderne

 

Skjoldborgs vej og Blichers vej:

Her arbejder vi også med kloak og vand og har pt. spærret krydset imellem de to veje. Vi oplever her flere dage i træk at afspærringen er flyttet. For at det kan flyttes skal der bindes reb op.

Når man fjerner afspærringen permanent og skaber passage for andre uvidende – så skabes en potentiel farlig situation. Der er en halv meter jord at gå på og et 4 meter dybt hul at falde i.

På billedet ses afspærringen der fjernes. Bemærk at fortovsflisen ikke har jord under sig og derfor ikke kan bære hvis man står på kanten. Dette kan man ikke se fra den anden side og derfor spærrer vi af.

Fjerner man afspærringen har man også ansvaret, hvis nogle kommer til skade som følge heraf.

Onsdag den 13. juni 2017 - Uautoriseret fjernelse af afspærring

Flere dage i træk er snor bundet op på afspærring ved krydset Skjoldborgsvej/Blichersvej og afspærring fjernet eller skubbet til side. 
De personer der gør dette står med ansvaret - hvis andre kommer tilskade. Vi spærrer af for beboernes sikkerhed. Man kan ikke se på et afspærret fortov om jorden under den delvist er væk! 

Med venlig hilsen
Projektlederen
Onsdag den 31. maj 2017 - Krydset åbnet i 2 ben

Egerisvej og Brårupvej mod slagteriet er nu åbnet for trafik. Vi arbejder på at fjerne p-lommen ved krydset og herefter åbnes der op for trafikken indtil Rema1000 og beboerne på Brårupvej tættest på krydset.

 

Tirsdag den 25. april 2017 - Status.

Brårupvej

Der er åbnet for trafikken til Kaalundsvej via Brårupvej

Der er opsat parkering forbudt på Skjoldborgsvej fra Brårupvej og hen til Kaalundsvej. Det sker for at sikre at bilister kan komme forbi hinanden og at vi fortsat kan komme forbi med maskinerne.

En kort overordnet status:

Skjoldborgsvej:
Det skrider godt frem med etablering af stik (skelbrønd til spildevand + regnvandsstik).

På hovedledningen har arbejdet været lidt i venteposition på materialer, da der skulle laves nogle specialbøjninger. Vi er nået hen til Skjoldborgsvej sidevejen til 4a-8c.

Vi fortsætter arbejdet i den næste periode med hovedkloak og stik. Længere ude i fremtiden vil der blive opsat grundvandsænkning, da undergrunden fra nr. 26 – 32 indeholder meget grundvand.

Thorsvej krydset:
Hvis vi tager de 4 ben i krydset så er status:

Ben 1 fra Thorsvej – her er vi kommet op til krydset og mangler retablering (Thorsvej mod fjernvarmen mangler)

Ben 2 Ud af Egerisvej – Her mangler vi at sætte nogle stik og retablering

Ben 3 Ud af Brårupvej mod nord – Her mangler vi nogle stik og retablering

Ben 4 Ud af Brårupvej mod syd – Her fræser vi asfalt i dag den 25. april fra krydset og op til Fjordglimt.

 

Omkørsler/trafikhåndtering:

Skjoldborgs Vej:

Fodgængere vil blive henvist til nordlige fortov, på de strækninger, hvor det ikke er muligt at udlægge måtter. Vejen er spærret ved Brårupvej og ind på Skjoldborgs Vej ved 4a-8c. Der er omkørsel via Blichers Vej.

Thorsvej/Egerisvej/Brårupvej krydset:

Krydset er spærret. Der er omkørselspile opsat. 

Tidsplan:

Krydset forventes lukket frem til 15. juli 2017.

Hele entreprisen forventes afsluttet sommer 2018

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik