tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Priserne herunder er gældende fra den 1. januar 2022 og frem til 31/12 2022 (priser er inklusiv moms og afgifter).

Gældende for alle forbrugere der forsynes fra Skive Vand. Den samlede vandpris omfatter både pris for drikkevand samt pris for vandafledning (spildevand til kloak).

Den samlede variable vandpris på en m3-vand udgør 58,46 kr. (inkl. moms, afgifter, vand- og vandafledningsbidrag).

Driftsbidrag til vandværket
m3 pris 8,25 kr.  
Fast bidrag (pr. måler) 750,00 kr. 750,00 kr.
Statsafgift af ledningsført vand
m3 pris 7,96 kr.  
 
Driftsbidrag for spildevand
Fast bidrag 750,00 kr. 750,00 kr.
m3 pris (vandafledningsbidrag) 42,25 kr.  
Spildevandsbidrag i alt  
 
Beregn din samlede vandpris
Dit forbrug: m3/år