tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Du modtager din årsafregning på forbrugsafgifter på vand, spildevand, tanktømning og statsafgifter for året 1. januar til 31.december samt 1. aconto for perioden 1. januar til 30.juni.

Denne faktura forfalder til betaling senest 10. april.

Din 2. aconto fremsendes i september og forfalder til betaling senest 10. oktober.

Årsaflæsning senest 31. december

Primo december udsender Skive Vand aflæsningskort til samtlige forbrugere til brug for årsafregningen.

Måler aflæses senest 31. december og skal senest den 4. januar afleveres på en af følgende måder:

Umiddelbart efter sidste frist for aflevering af aflæsning udsendes 1. rykker som koster et gebyr på kr. 150.

Modtager vi ikke din aflæsning efter 1. rykker, vil aflæsningen blive skønnet eller aflæst af Skive Vand mod et gebyr.

Der henvises til takstblad for Skive Vand A/S eller takstblad for det private vandværk du måtte modtage vand fra.

I aflæsningsperioden indtil 4. januar, kan der være mange telefonopkald – så vær venligst tålmodig ved henvendelse til kundeservice.

Spørgsmål kan rettes til kundeservice på tlf.  8213 20 00 eller vores support chat.
 

Flytteafregning

Flytteafregninger udsendes løbende.